Staw Królówka w Krakowie a Fundusz dla Przyrody

Nietoperze stanowią ważny element środowiska przyrodniczego Polski i zasługują na szczególną uwagę jako gatunki chronione. O ile na terenach leśnych i wiejskich na ogół istnieją dogodne dla nich warunki siedliskowe, o tyle na terenach miejskich często takich warunków brak.
Projekt realizowany był w użytku ekologicznym Staw Królówka i otaczającym go lesie, gdzie stwierdzono występowanie 6 gatunków nietoperzy. W ramach projektu zakupiono 25 budek trocinobetonowych przystosowanych do montowania na drzewach. Zaangażowani uczniowie szkoły podstawowej „Open Future” w Krakowie wprowadzili modyfikacje tych budek (zamontowanie listw do lądowania). Gotowe budki zostały zawieszone przez wolontariuszy na drzewach w lasach otaczających w/w użytek ekologiczny.
Efektem projektu jest poprawa warunków siedliska nietoperzy oraz zwiększenie świadomości przyrodniczej uczniów oraz rodzin uczniów biorących udział w projekcie oraz pośrednio mieszkańców Krakowa. W przyszłości planowany jest monitoring detektorowy mający na celu stwierdzenie, czy rozwieszone budki zostały zasiedlone przez nietoperze.

Projekt „Poprawa warunków siedliskowych nietoperzy w okolicach użytku ekologicznego „Staw Królówka” w Krakowie” dofinansowany przez grupę Energa w ramach V edycji Funduszu dla Przyrody.

 

Dodaj komentarz