O projekcie

Projekt bociany.pl realizowany jest przez Fundację Przyrodnicza PRO NATURA we współpracy ze Stacją Dolnośląską Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Sponsorem strategicznym została GRUPA ENERGA.

Projekt polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju.

Ma on na celu:

  • czynną ochronę bociana białego w Polsce
  • rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom
  • stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego
  • propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków

Umożliwia wszystkim chętnym udział w rozbudowie i tworzeniu dwóch umieszczonych w Internecie ogólnopolskich baz danych dotyczących bociana białego: bazy gniazd i bazy aktywności. Do pierwszej z nich trafiają wyniki obserwacji i zdjęcia bocianich gniazd, nadesłane przez obserwatorów, do drugiej opisy wszelkich inicjatyw podjętych z myślą o bocianach.

Poprzez działania edukacyjne i promocyjne pozwala włączyć się chętnym do obserwacji i ochrony bocianów, zaprasza chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „bociany.pl” oraz akcji „Poszukujemy zimujących bocianów”.

Dzięki uruchomieniu ogólnopolskiej linii „0801 bocian” daje możliwość uzyskania porady, konsultowania działań i rozwiązywania problemów z zakresu ochrony bociana białego, zwłaszcza związanych z zagrożonymi gniazdami i poszkodowanymi ptakami.