O projekcie

Projekt bociany.pl realizowany jest przez Fundację Przyrodnicza PRO NATURA.

Mecenasem głównym została GRUPA ENERGA.

Projekt polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju.

Ma on na celu:

  • czynną ochronę bociana białego w Polsce
  • rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom
  • stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego
  • propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków

Umożliwia wszystkim chętnym udział w rozbudowie i tworzeniu dwóch umieszczonych w Internecie ogólnopolskich baz danych dotyczących bociana białego: bazy gniazd i bazy aktywności. Do pierwszej z nich trafiają wyniki obserwacji i zdjęcia bocianich gniazd, nadesłane przez obserwatorów, do drugiej opisy wszelkich inicjatyw podjętych z myślą o bocianach.

Poprzez działania edukacyjne i promocyjne pozwala włączyć się chętnym do obserwacji i ochrony bocianów, zaprasza chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „bociany.pl” oraz akcji „Poszukujemy zimujących bocianów”.

Dzięki uruchomieniu ogólnopolskiej linii „0801 bocian” daje możliwość uzyskania porady, konsultowania działań i rozwiązywania problemów z zakresu ochrony bociana białego, zwłaszcza związanych z zagrożonymi gniazdami i poszkodowanymi ptakami.