Murarki w ogrodzie dzięki Funduszowi dla Przyrody

Zamiar realizacji projektu „Pszczoły murarki w ogrodzie” wynikał z potrzeby propagowania ochrony owadów zapylających kwiaty w przydomowych ogrodach i sadach. Projekt miał na celu aktywną ochronę populacji murarki ogrodowej oraz innych związanych z tego typu siedliskiem owadów takich jak inne gatunki pszczół samotnic. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO przy pomocy lokalnej społeczności gminy Brodnica przygotowało 40 uli dla murarek. Ule te zostały rozdane wszystkim chętnym mieszkańcom tej gminy. Duże ule w skrzynkach są wzbogaconą wersją miniatur mającą na celu promocję projektu w sołectwach. Poprzez umieszczenie ich na posesjach sołtysów będzie mozliwość dotarcia z ideą projektu do większej grupy mieszkańców poprzez edukację ludności mającą na celu pokazanie znaczącej roli murarek. W trosce o odpowiednie obchodzenie się z ulami, ich właściciele zostali dokładnie poinstruowani o sposobie ich użytkowania.

Efektem projektu jest zwiększenie znajomości roli owadów innych niż pszczoła miodna oraz zwiększenie liczebności murarki poprzez stworzenie dogodnych warunków do rozwoju larw.

Dodaj komentarz