Dbają o bociany

Podczas liczenia bocianów w lipcu 2014 roku okazało się, że trzy gniazda bociana białego we wsi Nadbory (miejscowość położona niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego) umieszczone na stodołach wymagają natychmiastowego remontu. Głównym celem projektu „Gniazda na powitanie bocianów w Nadborach, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy była ochrona gniazd bociana białego. Projekt polegał m.in. na zakupie słupa wolnostojącego z podstawą betonową i przeniesieniu na niego jednego z trzech zagrożonych gniazd. W przypadku dwóch pozostałych gniazd wymieniono platformy. Efektem projektu jest zatem odnowienie 3 gniazd oraz podjęcie wspólnych działań przez pracowników parku nardowego oraz społeczeństwa lokalnego na rzecz ochrony przyrody. Działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu Grupy ENERGA w ramach dotacji Funduszu dla Przyrody.

 

Dodaj komentarz