Gdańsk przyjazny mazurkom

W wyniku prowadzonych od kilku lat intensywnych prac termomodernizacyjnych dramatycznie spada ilość potencjalnych miejsc do zasiedlania przez dziuplaki w centrach miast. Celem projektu „Gdańsk przyjazny mazurkom” był wzrost jakości siedlisk antropogenicznych/ miejskich poprzez uzupełnienie przestrzeni sztucznymi miejscami niezbędnymi do gniazdowania dla mazurka i wróbla. W wybranych dzielnicach gdańska zostały zainstalowane na drzewach na bezpiecznych dla ptaków wysokościach budki lęgowe (łącznie 100 sztuk). Do wieszania budek wybierano miejsca, w których zlokalizowano ww ptaki i optymalne siedliska.Budki zostały rozwieszone w sposób odmienny od przyjetego dla większości ptaków – tj. w odległości od siebie min. 50m. Taką odległość zwykło się przyjmować dla gatunków terytorialnych, co nie sprzyja zasiedleniu przez wróble. Realizując niniejszy projekt budki montowano często w bezpośrednim sąsiedztwie. Możemy je obserwować w trzech dzielnicach Gdańska (Oliwa, VII Dwór oraz Strzyża). Doświadczenia związane z prowadzeniem podobnego projektu w Gdyni wskazują na zasiedlenie 60% zainstalowanych sztucznych miejsc lęgowych.

Projekt „Gdańsk przyjazny mazurkom” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz e ramach Funduszu dla Przyrody dzięki wsparciu Grupy ENERGA.

Dodaj komentarz