Kim jest rzeka wykład

Kim jest rzeka?

Czy zadajecie sobie sprawę  jak bardzo skomplikowanym układem jest rzeka? Czy widzicie ją szerzej od koryta? Czy tylko z nurtem? A może czasem pod prąd?

Zastanówmy się dziś razem „Kim ona jest”

Nasza zależność od rzek jest ogromna, a bioróżnorodność w dolinach rzecznych jest naszym dziedzictwem. Spojrzymy na Odrę, rzekę dotkniętą ręką ludzką już od samego źródła.

Zapraszam, dziś godzina 13.20 na Festiwalu

https://zywesiedliska.clickmeeting.com/kongres-naturalny-online

Oczywiście bezpłatnie

Wykład w  ramach projektu „Dzika Przyroda – Na wyciągnięcie ręki”, który realizowany jest z Partnerem Projektu ENERGA SA.

Dodaj komentarz