Gniazdo bocianów

Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia. Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. Dzięki takiej budowie jest prawie nieprzepuszczalne dla wody, przez co w okresie długotrwałych opadów zdarza się, że młode topią się w nim. Jedyne co można zrobić, to ze względów bezpieczeństwa można zrzucić gniazdo pozostawiając podstawę gniazda o wysokości 30 cm.

Gniazdo scala parę bocianów w okresie lęgowym. Po wyprowdzeniu młodych (lub utracie lęgu), kiedy gaśnie instynkt rozrodczy gniazdo przestaje być elementem łączącym parę i wówczas np. bociany nocują w miejscu bezpiecznym np. słup energetyczny, komin, dach wysokiego budynku, drzewo.  Instalowanie platformy pod nowo zbudowane gniazdo jest zasadne tylko w przypadku, gdy bociany przynajmniej raz wyprowadziły na gnieździe młode. W przeciwnym razie należy zaczekać i obserowować losy gniazda w kolejnym sezonie lęgowym. Zdarza się, że niedojrzałe bociany ćwicząc budowę gniazda, tworzą niedoskonałe konstrukcje, których to nie użytkują. Warto zgłosić tę sprawę do siedziby rejonu energetycznego, pod który podlega rozpatrywany teren. W zgłoszeniu (w formie pisemnej) nalezy podać dokładną lokalizację słupa  oraz opis zaistniałej sytuacji, warto też dołączyć dokumentację fotograficzną. Pamiętajmy, że ustawa o ochronie przyrody zabrania niepokojenia ptaków w trakcie trwania sezonu lęgowego, dlatego też prace przy gniazdach mogą być prowadzone jesienią i zimą.                                                                                                                  

Dodaj komentarz