Bocian biały w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Za podstawowy materiał do analiz posłużyły dane na temat sukcesu lęgowego populacji bociana białego gromadzone przez pracowników ŁPKDN w latach 19992014. Kontrole w ramach monitoringu rozrodu tego gatunku wykonywano pod koniec czerwca i w pierwszej połowie lipca. Podczas inwentaryzacji zbierano dane na temat zajęcia gniazd i sukcesu lęgowego poszczególnych par oraz wyszukiwano nowe stanowiska lęgowe. Informacje na temat umiejscowienia gniazda odnotowywano od 2013 roku. Dodatkowo od 2003 r. rejestrowano daty przylotu na gniazda pierwszych ptaków. Więcej w artykule „BOCIAN BIAŁY CICONIA CICONIA W ŁOMŻYŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM DOLINY NARWI I JEGO OTULINIE W LATACH 1999-2014” Adama Zbyryta, który został opublikowany w czasopiśmie Kulon 19 (2014), 21-36 

Dodaj komentarz