Fundusz dla Przyrody wspiera również pluszcze

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w ramach Funduszu dla Przyrody otrzymał dofinansowanie na projekt poświęcony pluszczowi. Pluszcz, choć rzadko dostrzegany, jest wyjątkowym i jednym z rzadkich gatunków ptaków występujących również w pobliżu zabudowań ludzkich. Przekształcanie rzek związane z zabudową oraz ochroną przeciwpowodziową doprowadziło do niemal całkowitego braku naturalnych miejsc gniazdowych.

Celem projektu było zwiększenie liczebności pluszcza na przekształconych antropogenicznie ciekach trzech obszarów Sudetów – północnej części Sudetów Środkowych, Gór Izerskich i Gór Opawskich. Projekt polegał na zamontowaniu 60 specjalnej konstrukcji budek lęgowych nad rzekami i strumieniami w/w obszarów Sudetów. Miejsca są wybierane tak, aby budka wisiała nad wodą (pisklęta w razie zagrożenia mają odruch wyskakiwania z gniazda). Dotychczasowe badania pokazują, że stopień zajęcia budek przez pluszcze po trzech latach wynosi około 40 % i zwiększa się w kolejnych sezonach wraz ze wzrostem populacji.

Dodaj komentarz