Fundacja FUTURAMA – Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy

Fundacja Futurama otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody organizowanym przez Fundację Przyrodniczą ‚pro Natura’ i GRUPĘ ENERGA realizując projekt dotyczący ochrony rzadkich i zagrozonych gatunków pszczół. Liczebność populacji różnych gatunków dzikich pszczół ulega ciągłemu zmniejszeniu. Przyczyną tego zjawiska są głównie zmiany w agrokulturze np. odejście od tradycyjnego rolnictwa, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.  Niekorzystna sytuacja występuje również w miastach. Miejskie ogrody działkowe są jednym z nielicznych miejsc, w których owady zapylające mogą znaleźć schronienie oraz bazę pokarmową.  W celu poprawy warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki itp. można budować sztuczne schronienia tzw. domki, które z powodzeniem stosuje się w ogrodach, sadach, gospodarstwach rolnych, parkach miejskich. Zastosowanie sztucznych schronień dla owadów na terenach działkowych odgrywa ważną rolę w zachowaniu populacji rzadkich i zagrożonych owadów zapylających poprzez zapewnienie im przyjaznych warunków życia w obrębie miast. W ramach projektu zostało zakupionych 50 sztucznych schronień dla owadów, które rozdano uczestnikom warsztatu edukacyjnego do zawieszenia w ogródkach działkowych. Efektem projektu jest montaż 50 sztuk sztucznych schronień dla dzikich pszczół na obszarze 8 ha podmiejskich ogrodów działkowych w Legnicy. Spowoduje to zwiększenie bioróżnorodności ogrodów działkowych o rzadkie i zagrożone gatunki jak np. pszczolinki, murarki. Wzrośnie liczba zapylonych kwiatów, drzew, i krzewów oraz roślin ogrodniczych. Efektem pośrednim będzie wzrost wiedzy 50 użytkowników ogrodów działkowych o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności i życia człowieka.

 

Dodaj komentarz