Dzień Bociana

31 maja obchodzony jest Dzień Bociana ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura w 2003 r.  Jest to doskonała okazja by zwrócić uwagę na to jak szczególne miejsce w polskiej kulturze i tradycji zajmują bociany. Jak mocno w krajobrazach polskiej przyrody wpisały się te piękne ptaki, uważane za symbol kraju, ukazuje to chociażby obraz polskiego malarza Józefa Chełmońskiego Bociany przedstawiający klucz bocianów i chłopów wpatrzonych w lot ptaków. Dzień Bociana stał się doskonałym pretekstem do wzięcia udziału w różnego rodzaju inicjatywach społecznych, czego przykładem są zajęcia plastyczne dla najmłodszych o tematyce „bocianiej”, wykonywanie gazetek szkolnych oraz liczenie gniazd bocianich z udziałem młodzieży. Z okazji obchodów w całym karaju odbywają się różnego rodzaju bocianie wydarzenia: festyny, spotkania, prelekcje, wycieczki, przedstawienia, rajdy rowerowe, plenery, wystawy, organizowane zwłaszcza przez szkoły, które współpracują z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Nie należy zapominać, że data obchodów święta nie przypadkowo wypada w przeddzień Dnia Dziecka, nawiązując w ten sposób do odwiecznego związku bocianów z dziećmi, dlatego też dzieci są głównymi uczestnikami obchodów Dnia Bociana. 

Bocian biały Ciconia ciconia jest gatunkiem chronionym na mocy ustawy o ochronie przyrody, Konwencji Bońskiej, Ramsarskiej, Berneńskiej, a także wymienianym w tzw. dyrektywie ptasiej Unii Europejskiej. Jest gatunkiem narażanym na szereg zagrożeń spowodowanych przez człowieka i jego działalność, w tym na utratę odpowiednich żerowisk w skutek osuszania terenów podmokłych, utratą miejsc gniazdowych oraz śmiertelność spowodowaną kolizjami z liniami energetycznymi. 

Polska jest krajem, w którym gniazduje największa światowa populacja tych ptaków. Liczebność bociana białego szacuje się na ponad 40 tysięcy par, jednak z roku na rok ich liczebność maleje, dlatego ważnym jest by otaczać je opieką i stwarzać warunki dogodne do bytowania oraz propagować idę ochrony tych ptaków. Bocian biały, od niepamiętnych czasów, otaczany jest sympatią i szacunkiem, warto więc pamiętać o nim szczególnie w taki dzień jak dziś, w dniu jego święta.

Dodaj komentarz