Czy bociany zimujące nie wykazujące oznak osłabienia można umieszczać w ośrodkach rehabilitacji?

Dostajemy bardzo dużo maili z zapytaniem, jak można pomóc bocianom, które postanowiły u nas spędzić zimę? Osoby obserwujące te bociany proszą nas o wsparcie polegające na złapaniu i umieszczeniu tych osobników w ptasich azylach. Pamiętajmy, że dostępne metody chwytania bocianów stwarzają ryzyko dla tych ptaków i stosuje się je w przypadku wyraźnej konieczności. Podejmowanie prób schwytania zdrowego ptaka jest niezgodne z prawem, w świetle którego na odłów i transport zwierzęcia chronionego, które nie jest ranne potrzeba jest zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jeśli obserwowany osobnik jest wyraźnie osłabiony/ chory, należy podjąć próbę schwytania go i dostarczenia do ośrodka rehabilitacji. Pamiętajmy o tym, że nawet osłabiony ptak, jeśłi jest w wystarczająco dobrej kondycji nie pozwoli zblizyć się człowiekowi. Przy chwytaniu zwierza należy zachować szczególną ostrożność.

Dodaj komentarz