Bociany białe obserwowane zimą

Jesienią otrzymujemy dużo zgłoszeń o bocianach, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Pamiętajmy, że zagrożeniem dla tych osobników nie jest niska temperatura, lecz pokrywa śnieżna, która utrudnia znalezienie pokarmu. Jeśli zaobserwujemy zimującego bociana warto zwrócić uwagę w jakiej kondycji jest zwierzę czy np. ma widoczne oznaki urazu np. krew? Czy kuleje lub trzyma asymetrycznie skrzydło? Czy w razie zaniepokojenia jest w stanie odlecieć? Czy nocuje na wysokich obiektach, zapewniających mu bezpieczeństwo? Jesli ptak jest osłabiony, nalezy zawiaodmić pracowników urzędu gminy, którzy podejmą próbę schwytania go i dostarczenia do najbliższego ośrodka rehabilitacji. 

 

Dodaj komentarz