Dzień Bociana 2011

W roku 2011 po raz dziewiąty obchodziliśmy w Polsce Dzień Bociana. Tegoroczne hasło „Bocian i jego sąsiedzi” zwracało uwagę na bogactwo przyrodnicze obszarów, na których występują bociany.  Tereny wykorzystywane przez te ptaki jako żerowiska i miejsca odpoczynku obfitują w różnorodność gatunków zwierząt i roślin, często rzadkich i zagrożonych. Szczególne znaczenie dla utrzymania populacji bocianów, a wraz z nimi wielu innych gatunków, mają tereny podmokłe, zwłaszcza rozlewiska, mokradła, łąki w dolinach rzek. Ich zachowanie zarówno na bocianich lęgowiskach, na trasie wędrówek jak i na zimowiskach w Afryce, jest warunkiem niezbędnym do przetrwania bocianów i ogromnej liczby innych gatunków związanych z tymi siedliskami.

Dzień Bociana 2011 we wrocławskim ZOO 

Dnia 29 maja 2011 r. na terenie wrocławskiego ogrodu zoologicznego odbyła się impreza edukacyjna dla dzieci z okazji Dnia Bociana. Została ona zorganizowana przez PTPP „pro Natura”, ZOO Wrocław sp. z o. o. oraz Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, pod patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przy wsparciu WFOŚiGW we Wrocławiu. W programie znalazły się m.in. różnorodne zajęcia plastyczne oraz zabawy i konkursy z nagrodami. Dzieci świetnie się bawiły zdobywając równocześnie wiedzę na temat bocianów, ich życia, zagrożeń, ochrony.

Konkurs z okazji Dnia Bociana 2011 dla osób zwiedzających wrocławskie ZOO

Wśród osób zwiedzających ZOO wolontariusze rozdawali broszurę edukacyjną na temat bocianów połączoną z konkursem. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 4 pytania dotyczące bocianów i zwierząt, które ptak ten spotyka na swej drodze wędrówek i na zimowisku. Wypełnione karty konkursowe wrzucane były do specjalnie oznakowanych skrzynek ustawionych przy wyjściu z ZOO. Laureaci konkursu otrzymali książki przyrodnicze ufundowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu, które zostały rozesłane pocztą.

Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Bocian i jego sąsiedzi”

W ramach obchodów Dnia Bociana odbył się Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Bocian i jego sąsiedzi”, na który nadesłanych zostało 8901 prac uczniów z 781 szkół, przedszkoli, domów kultury, świetlic środowiskowych i innych placówek oświatowych.