Dzień Bociana 2009

Tegoroczny Dzień Bociana obchodzimy pod hasłem „Bocian w mediach”. Zachęcamy wszystkich aby, prócz organizowania wszelkiego rodzaju imprez, postarali się o przekazanie informacji o bocianach ich zagrożeniach i potrzebie ochrony do mediów, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Można to zrobić informując o wydarzeniach organizowanych z okazji bocianiego święta oraz podejmowanych działaniach. Spróbujmy, docierając do szerszego grona odbiorców, uczulić mieszkańców Polski na los bociana białego. Idea jest taka, by w tym dniu jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że warto chronić bociany w Polsce i jak można to robić. Chcemy zachęcać m.in. do współtworzenia bazy gniazd i bazy aktywności
na rzecz bociana białego zamieszczonych na stronie bociany.pl. Prosimy o nadsyłanie relacji z organizowanych obchodów Dnia Bociana 2009. Zostaną one zamieszczone w ogólnopolskiej bazie aktywności.