Akcja „Poszukujemy zimujących bocianów”

Co roku niektóre z bocianów podejmują próbę przezimowania w Polsce. Są wśród nich zarówno ptaki  osłabione czy okaleczone jak i sprawne fizycznie. W wypadku zdrowych osobników jest to zachowanie niezwykłe, wymagające od ptaka dużej kreatywności w poszukiwaniu pokarmu.

Akcja polega na wyszukiwaniu i zgłaszaniu odnalezionych ptaków w okresie od 15.09 do 10.03. Zgłoszenia należy przesyłać na mail: [email protected], na załączonym formularzu. Wypełnienie pól zaznaczonych na żółto jest wymagane, a opis w pozostałych zależy od dokonanej obserwacji.

Mapa zimujących bocianów: