Rozwiązanie konkursu i lista laureatów

Rozwiązanie konkursu „Bocian i jego sąsiedzi”

przeprowadzonego z okazji obchodów Dnia Bociana 2011 w ZOO we Wrocławiu

Pytania konkursowe:

1. Proszę wymienić 5 gatunków zwierząt, które bocian biały może spotkać na trasie migracji i na zimowiskach: tu można było wpisać wiele gatunków zwierząt występujących na terenach trasy wędrówek oraz zimowania bocianów (Afryka, Europa, Bliski Wschód), pojawiających się na mokradłach, w dolinach rzek ale także na sawannach, otwartych terenach półpustynnych, gdzie bociany zatrzymują się lub żerują. Pominąć należało zwierzęta związane ze zwartymi kompleksami leśnymi lub otwartym morzem. Przykłady zwierząt spotykanych przez bociany: krokodyle, warany, hipopotamy, lwy, likaony, zebry, antylopy, flamingi, warzęchy, pelikany.

oraz 5 gatunków zwierząt, których bocian biały na pewno nie spotka w środowisku naturalnym: tu można było wpisać rozmaite gatunki zwierząt, których rejon występowania geograficznie wyklucza się z terenami wędrówek bocianich, a zatem np. zwierzęta typowe dla Australii, Ameryki Płn. i Pd., Antarktydy. Przykłady zwierząt, których bocian nigdy nie spotyka: lemury, kolibry, kangury, koala, orangutan, niedźwiedź polarny, panda wielka, płetwal błękitny.

2. Czy bociany białe lecąc na zimowiska lub powracając z nich tworzą klucze jak żurawie i gęsi?

Odp. b) nie. Bociany białe latając nie tworzą kluczy lecz lecą w nieregularnych stadach wykorzystując wstępujące prądy ciepłego powietrza.

 3. Która z wymienionych poniżej lokalizacji gniazd bociana białego jest obecnie najczęściej wybierana przez te ptaki w Polsce?

Odp. c) na słupie elektroenergetycznym. Ponad 60% gniazd bocianich w Polsce znajduje się na słupach energetycznych. Wzrost tego sposobu umiejscowienia gniazd w stosunku do innych lokalizacji jest zauważalny w całej Europie

4. Łąki stanowią bardzo ważne żerowisko bocianów. Spośród wymienionych poniżej działań, jakie są podejmowane na łąkach, proszę wskazać dwa, które sprzyjają bocianom.

Odp. c) koszenie, e) wypas koni

Powyższe działania zapewniają utrzymanie łąk i pastwisk stanowiących główne żerowiska bocianów, zapobiegają ich zarastaniu.

Spośród prawidłowo wypełnionych kart konkursowych, jakie zostały wrzucone do skrzynek na terenie ZOO oraz nadesłane do PTPP „pro Natura” pocztą lub mailem, wylosowanych zostało 20, których autorzy – laureaci konkursu, otrzymali nagrody książkowe.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy szczęścia oraz wiedzy o bocianach.

Laureaci konkursu:

 1. Agnieszka Gołębiowska

 2. Aleksandra Pająk

 3. Anna Gocyła

 4. Jakub Lewicki

 5. Jakub Rudzki

 6. Jakub Szczot

 7. Jan Duda

 8. Jan Hrycyk

 9. Julia Piotrowska

 10. Julia Teszner

 11. Julia Urbanowicz

 12. Mirosław Witek

 13. Patrycja Majka

 14. Paulina Głazowska

 15. Paweł Dziur

 16. Stefania Sernecka

 17. Tymon Włodarczyk

 18. Tymoteusz Jurkiewicz

 19. Zosia Sobczak

 20. Zuzanna Socha