Podsumowanie jesiennej akcji zbierania sznurków 2010

„Najdłuższy sznurek świata dla ochrony bocianów”

Uwaga: 70 km 336 m !

We wrześniu i październiku 2010 roku odbyła się jesienna akcja zbierania plastikowych sznurków zagrażających bocianim pisklętom, porzucanych po pracach rolnych na polach, łąkach, przydrożach. Do akcji przystąpiły szkoły z różnych rejonów Polski (ponad 80 placówek). Uczniowie, świadomi niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą sznurki, penetrowali w poszukiwaniu tych odpadów okolice swoich miejsc zamieszkania. Organizowano także wycieczki piesze lub rowerowe połączone ze zbieraniem sznurków. Po zmierzeniu lub zważeniu uzyskane „zbiory” były wyrzucane do śmieci a wyniki przesyłane do PTPP „pro Natura”. Po podliczeniu efektów pracy wszystkich uczestników akcji otrzymaliśmy sznurek długości 70 km 336 m ! Uratowano w ten sposób od zaplątania zapewne niejedno bocianie pisklę! Wielkie podziękowania składamy wszystkim, którzy zbierali sznurki, zmniejszając tym samym ryzyko znalezienia ich przez bociany i zaniesienia do gniazd. Ponieważ plastikowe sznurki są powszechnie używane w rolnictwie i stanowią zagrożenie dla bocianów i innych ptaków, nadal zachęcamy do zbierania ich oraz nie pozostawiania po pracach rolnych.

Sznurki Szkola Podstawowa w Czarnoborsku

Zdjęcie 1 z 23

Dlaczego plastikowe sznurki zagrażają bocianom? Pozostawiane na polach plastikowe sznurki do snopowiązałek i prasowania, słomy, coraz częściej wykorzystywane są przez bociany. Ptaki przynoszą je obok trawy, rozłogów perzu czy szmat i wyścielają nimi gniazdo. Prowadzi to do tragicznych następstw. Sznurki łatwo oplątują się wokół nóg przebywających w gnieździe młodych, które szamocząc się i próbując uwolnić z pułapki powodują zaciskanie pętli. Tworzą się obrzęki i otwarte rany, aż w końcu uszkodzona kończyna ulega deformacji lub obumiera. Nierzadko dorosłe ptaki próbują wyrzucić z gniazda niepełnosprawnego potomka lub przestają podawać mu pokarm. Nieszczęśnik skazany jest na powolne umieranie. Ponieważ na terenach rolniczych plastikowe sznurki można spotkać wszędzie, bociany chętnie je zbierają nieświadome związanego z tym niebezpieczeństwa. Zbieranie sznurków z pól i wyrzucanie ich do śmieci to sposób na skuteczne zmniejszanie tego zagrożenia. Każdy metr czy kilogram sznurka, który zostanie usunięty z pól i łąk, nie trafi do bocianiego gniazda i dzięki temu nie narazi bocianiego pisklęcia na niebezpieczeństwo zaplątania.