Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. Bocian i jego środowisko

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Trauguttaw Toruniu, podczas uroczystości z okazji Dnia Bociana 2010, odbyło się rozstrzygniecie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Bocian i jego środowisko” oraz rozdanie nagród ufundowanych przez Polski Klub Ekologiczny i Ligę Ochrony Przyrody oraz grupę rodziców. Organizatorem konkursu była Pani Iwona Wasielewska – koordynator projektu Boci@n w Szkole Podstawowej nr 5  w Toruniu.