Dzień Bociana 2010 w Szkole Podstawowej w Karszewie

Dnia 31 maja 2010 roku już  po raz ósmy odbył się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie festyn z okazji Dnia Bociana. Przygotowania do obchodów Dnia Bociana  trwały kilkanaście dni. Pani Bogusława Czwajda, organizator uroczystości i szkolny koordynator projektu „Bocian”, na zajęciach i spotkaniach pozalekcyjnych zapoznawała i wzbogacała wiedzę uczniów na temat życia bocianów. Podczas uroczystości prezentowała się każda klasa. W programie znalazła się prezentacja przedstawienia pt. „ Bociania rodzina” w wykonaniu klasy I, ilustracja ruchowo-muzyczna piosenki pt. „ Była sobie żabka mała” w wykonaniu klasy II, prezentacja jadłospisu bociana w wykonaniu klasy III, referat na temat występowania bociana w Polsce wraz z prezentacją planszy wykonanej przez klasę IV, inscenizacja pt. „Odlot bocianów” w wykonaniu klasy V, rok z życia bociana – prelekcja w wykonaniu uczniów klasy VI.

Przedstawienie pt: „ Przed odlotem” w wykonaniu kl. VInscenizacja pt: „ Bociania rodzina” w wykonaniu kl. I

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „ Była sobie żabka mała” w wykonaniu kl. II

 

Chętni uczniowie prezentowali własne wiersze i rymowanki o bocianach. Podczas bocianiego święta odbyły się liczne konkursy: plastyczny  dla klas I-III pod hasłem „Boćki wokół nas”, konkurs dla klas IV-VI  na przestrzenną sylwetkę bociana, konkurs literacki na tworzenie wierszy o bocianie. W tym dniu zorganizowano wystawę wszystkich prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Wystawa została wyeksponowana na korytarzu szkolnym, gdzie mogli ją podziwiać wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, ufundowanych i zakupionych przez Urząd Miasta i Gminy w Dąbiu dla zwycięzców wszystkich konkursów odbyła się II część festynu. Przedstawiciele wszystkich klas brali udział w następujących konkursach :

 

1)    Konkursy  wiedzy o bocianach dla klas I-III

 Quiz bocianowy  – każda klasa wybiera po 2 przedstawicieli, którzy odpowiadają na pytania : TAK lub NIE. Wygrywa zespół, który uzyska najwięcej punktów.

  • Bocianowe puzzle- klasa wybiera po 2 przedstawicieli, którzy układają pocięte zdjęcia bocianów w formie puzzli i przyklejają je na kartce. Wygrywa zespół, który najszybciej wykona poprawnie to zadanie.
  • Rysunek bociana – zadaniem ucznia jest narysowanie bociana z zasłoniętymi oczami

 2)    Konkurs wiedzy dla klas IV-VI

  • Każda klasa wybiera po 2 uczniów i rozwiązuje zestaw pytań konkursowych.  Wygrywa zespół, który uzyska największą liczbę punktów.
  • Dwuosobowe drużyny rozwiązują krzyżówkę i podają hasło
  • Zadaniem drużyny jest zaznaczenie zwierząt, które są pokarmem bociana

 3)    Konkursy sprawnościowe dla klas I-VI

  • Napełnianie kubka zbożem za pomocą łyżeczki – drużyna wybiera 2 zawodników ; jeden trzyma kubek a drugi  napełnia go zbożem za pomocą łyżeczki
  • Wyciąganie sznurków z gniazda – 3-osbowe drużyny , każdy z zawodników wyciąga sznurek , przekłada go przez głowę aż do nóg a następnie rozciąga go przed sobą
  • Karmienie i jedzenie kisielu – 2 osobowe drużyny – jedna osoba karmi drugą osobę, która ma zawiązane oczy. Wygrywa drużyna , która zje kisiel jako pierwsza.

Prace wykonane przez uczniów klas IV – VIPlakat na temat „Bocian i My” wykonany przez uczniów kl. I

 

 

 

 

 

 

 

Plansza wykonana przez uczniów kl. IVKonkurs sprawnościowy : Jedzenie kisielu na czas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tych emocjonujących konkursach każda klasa przygotowała plakat nt.” Bocian i my” wykorzystując własną inwencję i pomysłowość. Po prezentacji wykonanych plakatów odbył się konkurs –„ Poprawna polszczyzna” – w którym zadaniem każdej z 3- osobowej drużyny było poprawne przeliterowanie podanych wyrazów oraz konkurs- „ Bocianowe kalambury” – 4-osobowe drużyny otrzymały zestaw składający się z 4 wyrazów, jedna osoba z drużyny opisywała  ten wyraz nie podając go wprost, natomiast pozostali członkowie drużyny próbowali odgadnąć , jaki to wyraz.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy festynu otrzymali pieczone kiełbaski oraz słodycze.

Opracowała

Bogusława Czwajda

koordynator projektu Boci@n

Szkoła Podstawowa w Karszewie