Dzień Bociana w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu

Już od początku maja w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu rozpoczęły się przygotowania do Dnia Bociana. W związku z tym corocznym świętem został opracowany i zrealizowany projekt edukacyjny „Dzień Bociana 2009”, który miał na celu zapoznanie z życiem i sposobami ochrony bociana białego oraz kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności za stan otaczającej przyrody. We wszystkich klasach młodszych  przeprowadzone zostały rozmowy na temat życia i ochrony bociana. Dla klas 0-2 zostały ogłoszone konkursy plastyczne. Uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie przygotowanie  rysunków na odrębne tematy. I tak – dzieci z „zerówek” przygotowywały ilustrację do piosenki „Kle, kle, boćku, kle, kle…”, a dzieci z klas pierwszych rysowały plakaty, na których znalazły się portrety bocianów i hasła zachęcające od obchodów ich święta. Klasy drugie miały inne zadanie. Każde dziecko otrzymało kartkę z naklejonym obrazkiem zwierzątka mieszkającego na łące, polu lub w gospodarstwie. Zadaniem uczestników konkursu było uzupełnienie ilustracji pod hasłem „Wiedzą sąsiedzi, co bociek  robi i gdzie siedzi”.

 

 

 

 

Klasy trzecie uczestniczyły w konkursie literackim „Kilka słów o bocianie”. Było to dyktando twórcze – należało napisać dowolny tekst na temat bociana z wykorzystaniem podanego słownictwa zawierającego trudność ortograficzną („Kilka słów o bocianie” – dyktanda twórcze). Powstały piękne prace, które można było oglądać na wystawach pokonkursowych oraz na stronie internetowej naszej szkoły.  Przyznano wiele nagród i wyróżnień.

Dzieci z klasy 2c przygotowały ciekawostki na temat życia bocianów, które zostały zawieszone na gazetce tematycznej na korytarzu szkolnym. Klasy pierwsze uczestniczyły w zawodach sportowych „Na bocianiej łące”. Startowały reprezentacje trzech klas, a kibicowali im uczniowie w bocianich czapkach.

W dniu 29 maja 2009 odbyło się popołudniowe spotkanie z dziećmi ze świetlicy. Uczniowie poznali m.in. trasy bocianich wędrówek, ciekawostki na temat wychowywania potomstwa, ich odżywiania i znaczenia w świecie przyrody. Dowiedzieli się również o zagrożeniach czyhających na boćki w dzisiejszych czasach i sposobach ich ochrony. Później dzieci w grupach przygotowały „mapy myśli” pod hasłem „Co wiemy o bocianach” lub „Dlaczego chronimy bociany” oraz portrety boćków z użyciem różnych technik plastycznych. Wszystkie wypracowane materiały zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zaproponowanych konkursach i spotkaniu. Wykazały się dużym zaangażowaniem w pracach dotyczących naszego pięknego bohatera majowego święta.

Koordynatorki projektu: Agata Sernecka, Agata Sitarz, Beata Wiśniewska