Kiermasz pomysłów

Ogólnie wiadomo, że: „co dwie głowy to nie jedna”. Podczas realizacji projektu [email protected], nauczyciele w rozmaity sposób przekazują wiedzę o bocianach swoim uczniom. Często z konkretną informacją docierają do dzieci poprzez zabawę, konkursy, działalność artystyczną. Dzięki inwencji własnej i pokaźnej liczbie twórczych umysłów realizacja bocianowych zadań przybiera różnorodne formy i wyzwala wciąż nowe pomysły. Warto dzielić się nimi między sobą. Przedstawiamy wybrane propozycje nauczycieli realizujących projekt [email protected]:

  1. Przedstawienia
  2. Zabawy
  3. Bocian w literaturze
  4. Konkursy wiedzy o bocianie
  5. Zbiór zadań matematycznych „Z życia bocianów” opracowany w SP nr 4 w Zambrowie.
  6. Bociania gra planszowa (plansza+ opis), opracowana w SP w Chrzanowie
  7. Bocian wycinanka